Juli 2024: Tvangsfuldbyrdelse

Et barn kan kun have bopæl hos den ene forælder (bopælsforælder), selvom der er fælles forældremyndighed. Den anden forælder, der ikke er bopælsforælderen, er samværsforælder.  

Juli 2024: IUSTUS Advokaters sommerfest

Vi prioriterer et godt arbejdsmiljø og det opnår vi blandt andet ved at få gode oplevelser sammen og arbejde på vores samarbejde udenfor kontoret. Til dette års sommerfest havde vi fart på ved Roskilde Racingcenter hvorefter vi nød en dejlig middag på Skomagerkroen.

December 2023: IUSTUS Advokaters julehjælp

IUSTUS Advokater har igen i år hjulpet 10 familier/enlige med enten julemad eller julegaver. Vi fik tæt på 100 ansøgninger og det gjorde naturligvis et stort indtryk på os, at så mange familier/enlige havde behov for hjælp i juletiden.

Juni 2023: Oplæg på Kriscentre

Fra marts 2023 og frem til juni 2023 har advokat Zohreh Faizi og advokat Michala Sigsgaard Juul afholdt oplæg på i alt 7 kriscentre.  Oplæggende har omhandlet familieret, strafferet og udlændingeret. IUSTUS Advokater fik mange positive tilbagemeldinger, idet mange af kvinderne ikke kendte deres rettigheder og derfor havde stort gavn af en gennemgang heraf. IUSTUS […]