God advokatskik

Alle danske advokater er underlagt en høj etisk standard og skal leve op til en række pligter, som samlet set kaldes ”god advokatskik”. Reglerne er fastlagt i lovgivningen og af domstolene og Advokatnævnet. Reglerne kaldes de advokatetiske regler og Advokatrådet fører løbende tilsyn med, at reglerne overholdes. Hvis de advokatetiske regler ikke overholdes, kan advokaten pålægges sanktioner. De advokatetiske regler kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Som klient kan man indgive salærklage og/eller klage over en advokats manglende overholdelse af god advokatskik. Klagen skal indgives til Advokatnævnet via www.advokatnaevnet.dk eller pr. post til adressen Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

IUSTUS Advokater I/S anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Samtykke til brug af cookies

IUSTUS Advokater I/S bruger forskellige cookies til at optimere dit besøg på vores hjemmeside, herunder sikre funktionalitet, generere statistik over brugen af hjemmesiden, og med henblik på optimering af reklametiltag på de sociale medie