Vores værdier

Vi vil være de foretrukne advokater inden for vores specialeområder samt den bedste arbejdsplads for vores medarbejdere.
Dette vil vi opnå ved at have vedvarende fokus på at agere i overensstemmelse med vores værdigrundlag.

Optimize-DSC_9513


Om navnet

Navnet IUSTUS er valgt ud fra nøje overvejelser.

Ordet stammer fra latin, og er et adjektiv med betydninger som retfærdig, retskaffen og redelig. 

Vi møder f.eks. IUSTUS i beskrivelser fra middelalderens kroningsceremonier, hvor kongen skulle aflægge ed på at ville regere som Rex Iustus retfærdighedens konge.

Retfærdighed er dog ikke en eksakt størrelse, og ret og retfærdighed derfor heller ikke nødvendigvis det samme. Det der opleves som indlysende og retfærdigt af den ene, kan opleves uretfærdigt af den anden. Når retfærdighed alligevel er et vigtigt omdrejningspunkt i jura, er det fordi regler og love er udfærdiget af mennesker og dermed bliver et udtryk for rets- og retfærdighedsopfattelsen i et demokrati. Retfærdighed er således en grundsten i de værdier og den moral, der bliver til ret, og hvor det retfærdige består i, at alle behandles lige for loven: Loven skal anvendes korrekt, og i tilfælde hvor loven ikke giver et entydigt svar, skal den udlægges retfærdigt.

Retskaffenhed og redelighed er rettet mod individet, og handler om integritet. Om at være tro mod det man tror på og udvise ærlighed, oprigtighed, saglighed og hæderlighed i enhver sammenhæng. Sådan vil vi gerne være som mennesker og som advokater.

På disse betydninger bygger vi IUSTUS advokaters værdier.

Værdigrundlag

IUSTUS advokaters kerneværdier er faglighed, retskaffenhed, ordentlighed og ansvarlighed, sådan som de forstås og indgår i betydninger af navnet IUSTUS. Det er meget bevidst, at vi har valgt et adjektiv som navn, idet vi ikke bare ønsker os et firmanavn, men også gerne vil afspejle hvilke mennesker vi gerne vil være i IUSTUS. Vores værdier udmønter sig på følgende måde:

  • Vi har høj faglighed øverst på dagsordenen, og har derfor specialistviden inden for de områder vi beskæftiger os med. Vi er hele tiden opdaterede på den nyeste juridiske viden, blandt andet via kursusdeltagelse og orientering i retspraksis.
  •  

  • Vi sætter stor ære i at bidrage til opretholdelse og prøvelse af samfundets normer og værdier ved domstolene. Retsreglerne er i konstant udvikling og netop den juridiske analyse af disse, medvirker til deres udvikling og forståelse.
    Vi har også uddannet os i forståelse og håndtering af konflikter. Mange juridiske problemstillinger kan helt forebygges ved rettidig omhu eller minimeres ved f.eks. konfliktmægling. Vi gør derfor en stor indsats for at afdække hvilke foranstaltninger der kan iværksættes for at minimere en konflikt og måske helt undgå en egentlig sag.
  •  

  • Retskaffenhed og ordentlighed– herunder habilitet og uafhængighed – er ufravigelige begreber for os. Det betyder blandt andet, at vi gør os umage med gennemsigtighed i forhold til en opgaves omfang, muligheder og pris, men også, at vi kun påtager os sager, såfremt vi har den fornødne tid og de fornødne kompetencer til at give sagen den bedst mulige opmærksomhed og håndtering. Hvis ikke vi påtager os en sag, kan vi i de fleste tilfælde henvise sagen til en kompetent advokatkollega i branchen.
  •  

  • Vi ønsker at udvise ansvarlighed, og engagerer os i det omkringliggende samfund. Derfor yder vi bl.a. gratis rådgivning i Frivilligcentret, holder oplæg om juridiske emner, og i udvalgte sager arbejder vi også pro bono. Uanset om man er klient eller medarbejder skal det være rart og trygt at komme hos os. Vores kontor og arbejdsmiljø er uformelt, og vi prioriterer et godt og sundt arbejdsmiljø med mulighed for fleksible vilkår, som skaber plads til familieliv og til at engagere sig i det samfund vi er en del af. Vi arbejder som et hold og ser vores forskelligheder som en styrke.

Samtykke til brug af cookies

IUSTUS Advokater I/S bruger forskellige cookies til at optimere dit besøg på vores hjemmeside, herunder sikre funktionalitet, generere statistik over brugen af hjemmesiden, og med henblik på optimering af reklametiltag på de sociale medie