Arveret

Testamenter

Alle familier er forskellige, og det er derfor hensigtsmæssigt at sætte sig ind i arvereglerne og tage stilling til, om der er behov for oprettelse af et testamente og/eller en begunstigelsesklausul på et oplyst grundlag.

IUSTUS Advokaters specialister indenfor familie- og arveret har stor erfaring med at rådgive omkring disse forhold.

I et testamente tages der stilling til, hvad man ønsker, der skal ske med ens formue når man dør.

Oprettelsen af et testamente giver bl.a. muligheden for at:

 • Tilgodese ægtefællen mest muligt
 • Sikre samleveren, der uden testamente er arveløs
 • Ugifte uden børn kan tilgodese foreninger eller venner
 • Sikre, at arven fordeles præcis efter dine ønsker
 • Fordele indbo
 • Sikre beboelsesret for længstlevende
 • Gøre arven til særeje for arvingerne
 • Båndlægge arven
 • Indsætte børnetestamente 
 • Spare boafgift

Hvis der ikke er oprettet et testamente, bliver arven fordelt efter de 3 arveklasser i arveloven:

 • Første arveklasse omfatter afdødes ægtefælle og børn. Hvis et barn er afgået ved døden, træder eventuelle børnebørn i stedet for.
 • Anden arveklasse omfatter afdødes forældre, søskende, niecer og nevøer. Forældrene arver først, og hvis en af forældrene er afgået ved døden, arver søskende, og dernæst niecer og nevøer.
 • Tredje arveklasse omfatter bedsteforældre. Hvis en bedsteforælder er afgået ved døden, træder bedsteforældrenes børn, altså faster, moster, morbrødre og farbrødre i stedet for.

Hvis der ikke er arvinger i første arveklasse, arver eventuelle arvinger i anden arveklasse og så videre. Er der ingen arvinger i nogle af arveklasserne, tilfalder arven Statskassen.

En begunstigelseserklæring er et dokument, hvori det er fastsat, hvem der skal have udbetalt livsforsikringer og pensionsordninger i tilfælde af forsikringstagers død. Der kan ikke træffes bestemmelser omkring livsforsikringer og pensionsordninger i et testamente. Dette skal meddeles direkte til forsikrings- og pensionsselskabet i en begunstigelsesklausul.

Hvis afdøde intet foretager sig, udbetales livsforsikringer og pensionsordninger til nærmeste pårørende, der defineres således i rangorden:

 • Ægtefællen
 • Samlever
 • Børn, børnebørn
 • Arvinger i henhold til testamente
 • Arvinger i henhold til arveloven

Hvis ønsket er, at livsforsikringer og pensionsordninger skal udbetales til andre end en af de nærmeste pårørende, eller at udbetalingerne skal deles mellem flere af de nærmeste pårørende, så skal der oprettes en begunstigelsesklausul.

Der findes forskellige former for testamenter. Hos IUSTUS Advokater opretter vi primært notartestamenter, medmindre sagen er af hastende karakter, hvor der i dette tilfælde kan oprettes et vidnetestamente. Et notartestamente er det sikreste valg, da testamentet for at opnå sin gyldighed, skal underskrives med en notar som vidne. En notar er en person, som er ansat ved domstolene og har til opgave at sikre underskrifters gyldighed. Testamentet bliver herefter gemt i Centralregisteret for testamenter, og testamentet vil automatisk findes frem efter testators dødsfald.

Hvis du/I ønsker at oprette et testamente og/eller begunstigelsesklausul, kan vi gennemgå dine/jeres muligheder og føre dig/jer sikkert igennem processen.

Dødsbobehandling

I forbindelse med et dødsfald er der mange ting, der skal træffes afgørelse om, og det kan være svært at vide præcis hvilke opgaver, som skal løftes af hvem. Arvingerne har ofte en lang række opgaver som skal varetages, og for mange kan disse opgaver virke uoverskuelige i en i forvejen svær periode.

I forbindelse med behandlingen af et dødsbo, skal der indledningsvis etableres et overblik over afdødes formue, således den rette skifteform kan vælges. Når boet er udleveret fra skifteretten, skal følgende arbejdsopgaver blandt andet håndteres:

 • Håndtering af afdødes aktiver og passiver
 • Fordeling af indbo
 • Udarbejdelse af åbningsstatus til Skifteretten 
 • Håndtering af skattemæssige forhold 
 • Udarbejdelse af boopgørelse. 

Undervejs i processen, skal der foretages salg af boets aktiver, såfremt disse ikke skal udlægges til arvingerne. Hvis boet er skattepligtigt, skal der yderligere udarbejdes selvangivelse til Skat.

I forbindelse med vores udarbejdelse af boopgørelse foretager vi beregning af boafgiften og fordelingen af arven mellem arvingerne.

Vi er specialister i dødsbobehandling og vi kender derfor alle faldgruberne. Vi kan derfor tilbyde den rådgivning og håndtering af dødsboet, som I har behov for. Kontakt os endelig, såfremt I ønsker vores bistand eller ønsker en drøftelse af jeres muligheder.

Kontakt os for en uforpligtende drøftelse

Anders

Anders Rynkebjerg

Advokat(H) og PARTNER

Samtykke til brug af cookies

IUSTUS Advokater I/S bruger forskellige cookies til at optimere dit besøg på vores hjemmeside, herunder sikre funktionalitet, generere statistik over brugen af hjemmesiden, og med henblik på optimering af reklametiltag på de sociale medie