Konfliktmægling

En konfliktmægling, også kaldet mediation, er et møde mellem to eller flere personer, som er i konflikt, hvor en udefrakommende person, mægleren, gennem en struktureret proces hjælper parterne med selv at forhandle sig frem til en for dem tilfredsstillende løsning.

Mægleren rammesætter og leder mæglingen, men træffer ingen afgørelse i sagen.

I konfliktmægling har parterne således ejerskab over konflikten, og de bagvedliggende følelser og behov kan – såfremt parterne ønsker det – inddrages. I konfliktmægling er der ingen endegyldig sandhed, men konfliktmægling har i stedet karakter af et kompromis, der tilgodeser alle parter.

Vores erfaring er, at mægling i særdeleshed er hensigtsmæssig i familieretlige spørgsmål, da disse ofte er påvirket af mange følelser, som en traditionel dom sjældent tilgodeser. 

Vi har erfaret at mægling kan være særligt egnet i forbindelse med konflikter som opstår under skilsmisser/samlivsbrud samt arvesager og i særdeleshed i forældreansvarssager, hvor børnene ofte er i klemme. For de mange børn, er det ikke afgørende hvem af forældrene der bliver bopælsforælder, og om samværsordningen fx fastsættes til en 7/7, 9/5 eller 10/4-ordning, men derimod at forældrene overfor børnene udstråler, at ordningen udspringer af en aftale som begge forældre ser sig tilfredse med. 

Hvis man som forældre ikke kan blive enige om forholdene vedrørende børnene, skal sagen belyses af Familieretshuset som herefter i mange sager indbringer sagen for Familieretten, som herefter træffer en afgørelse. En afgørelse vil i langt størstedelen af sagerne resultere i, at den ene part anser sig som vinder og den anden part anser sig som taber. Dette medvirker selvsagt ikke til at opbygge et godt og sundt forældreskab, og som oftest vil sagen påvirke børnene i negativ grad. 

Herudover er tidsaspektet et væsentligt moment, da en sag som oftest ikke er afgjort indenfor det første år. 

Vi anbefaler derfor at forsøge sig med mægling i forældreansvarssager forinden sagen anlægges i Familieretshuset. Da det er frivilligt at deltage i mægling, kræver det dog at begge parter er indstillet på at medvirke. Selvom mæglingen ikke nødvendigvis afføder en løsning på problemstillingen/problemstillingerne, kan mægling alligevel have givet parterne en forståelse for den andens verdensbillede, hvilket kan være relevant og gavnligt i den videre proces. Læs mere om forældreansvarssager her

I IUSTUS Advokater tilbyder og anbefaler vi mægling i alle relationer, hvor der er et ønske om at løse konflikten på en god, hurtig og smidig måde. Hvis I kunne være interesserede i at deltage i konfliktmægling, eller høre mere om jeres muligheder, kan I kontakte advokat Michala Sigsgaard Juul, som er uddannet konfliktmægler igennem Danske Advokater. Michala Sigsgaard Juul kan både agere konfliktmægler mellem jer her på vores kontor, eller et andet sted som I kan blive enige om, eller hun kan deltage som partsrepræsentant for en af jer til konfliktmægling ved en anden konfliktmægler. 

Kontakt advokat og mediator Michala Sigsgaard Juul for en uforpligtende drøftelse

Michala Sigsgaard Juul

Advokat, mediator og partner

Tak for din henvendelse. Vi kontakter dig snarest og så vidt muligt indenfor 3 hverdage.

Samtykke til brug af cookies

IUSTUS Advokater I/S bruger forskellige cookies til at optimere dit besøg på vores hjemmeside, herunder sikre funktionalitet, generere statistik over brugen af hjemmesiden, og med henblik på optimering af reklametiltag på de sociale medie