Leasing

Specialet indenfor leasing drejer sig fortrinsvis om leasingaftaler indgået vedrørende kopi- og printudstyr samt lignende produkter, men omfatter også andre former for leasing og leasing af andre aktiver. Det er dog indenfor leasing af kopi- og print, der erfaringsmæssigt indgås aftaler, der er uigennemskuelige, og som følge heraf anvendes til at få leasingtagerne til at indgå aftaler, hvor der er et meget betydeligt misforhold mellem værdien af det leasede og det, der betales for at lease udstyret.

Advokat Anders Rynkebjerg har igennem mere end 15 år anvendt en stor del af sin tid på at håndtere sager indenfor dette speciale, og har derigennem, som en af de få advokater, opnået stor specialviden indenfor området.

Hvis du/I  ønsker jeres leasingaftale gennemgået for at finde ud af, om I er nogle af de rigtigt mange, der har fået indgået en leasingaftale, der er alt for dyr eller urimelig, så tag hurtigst muligt kontakt til advokat Anders Rynkebjerg, da kravene kan forældes og dermed fortabes.

Hvis I står foran at indgå en leasingaftale, er det vigtigt, at I søger sagkyndig bistand inden aftalen tiltrædes, da I herved sikrer jer mod at få indgået en aftale, der ikke er, hvad I tror den udgiver sig for at være, og hvor udgifterne ved at indgå aftalen er uigennemskuelige.

Der er i alle tilfælde tale om særdeles komplicerede aftaler og mekanismer mellem tidligere aftaler og den eller de nye, der foreslås indgået, og uden den nødvendige indsigt, er man prisgivet og risikerer at blive pådraget alt for høje udgifter ved indgåelsen af aftalen.

Der er udviklet rigtigt mange måder, hvorved leverandørerne og leasingselskaberne får leasingtagerne til at indgå leasingaftaler, der ikke har det forventede indhold, og gennem de mange år, Anders Rynkebjerg har beskæftiget sig med specialet, har han fået indblik i disse, og kan afdække dem, så aftalerne tilrettes inden underskrift.

Når først underskriften er sat på aftalen, er den eneste vej videre, at der rettes et erstatningskrav mod leverandøren og/eller leasingselskabet, hvilket indebærer en lang og dyr retssag. Det er meget bedre at få rådgivning inden aftalen indgås.

Kontakt Anders Rynkebjerg såfremt I ønsker hans bistand eller en drøftelse af jeres muligheder. 

Kontakt advokat Anders Rynkebjerg for en uforpligtende drøftelse

Anders Rynkebjerg

Advokat(H) og PARTNER

Tak for din henvendelse. Vi kontakter dig snarest og så vidt muligt indenfor 3 hverdage.

Samtykke til brug af cookies

IUSTUS Advokater I/S bruger forskellige cookies til at optimere dit besøg på vores hjemmeside, herunder sikre funktionalitet, generere statistik over brugen af hjemmesiden, og med henblik på optimering af reklametiltag på de sociale medie